Privacyverklaring

Laatste update: 29 juni 2018

SRC Eindhoven houdt zich aan de voor alle EU-landen geldende “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG).

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

SRC Eindhoven beschikt over en verwerkt als Slot race vereniging persoonsgegevens. We willen u graag informeren over de bescherming en verwerking van deze persoonsgegevens.

Waarom SRC Eindhoven persoonsgegevens verwerkt
Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de volgende doelen c.q. diensten:

Het inschrijven als lid van de SCR Eindhoven

Persoonsgegevens, voor- en achternaam worden vermeld op de site bij  de race uitslagen, indien iemand dit niet wenst kan dit worden aangegeven voorafgaand aan de race, de uitslagen van de betrokken persoon worden dan niet opgenomen in de publicaties op de website.

Het leveren van diensten naar het lid van de vereniging

Voor het eventueel informeren van u als lid over belangrijke of interessante slotrace activitieten

Voor uw deelname aan evenementen van SRC Eindhoven nadat u zich hebt aangemeld

Persoonsgegevens die wij verwerken
De persoonsgegevens die SRC Eindhoven mogelijk kan opslaan en verwerken zijn:

Voor- en achternaam , geslacht, adresgegevens , telefoonnummer (vast en/of mobiel), eventuele e-mailadres. Verder kunnen voor een beperkt aantal toepassingen ook uw geboortejaar en (bank)rekeninggegevens worden vastgelegd.

Alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt bij het aangaan van uw lidmaatschap of bij uw opgave als deelnemer aan een evenement van SRC Eindhoven worden opgenomen.

Personen onder 16 jaar

SRC Eindhoven kan niet controleren of persoonsgegevens betrekking hebben op iemand jonger dan 16 jaar. Is dat van toepassing dan dient de wettelijke vertegenwoordiger bij het verstrekken van gegevens er zorg voor te dragen dat de SRC Eindhoven hiervan op de hoogte is.

Delen met anderen
SRC Eindhoven deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) uitsluitend en alleen binnen SRC Eindhoven met een beperkt aantal bekende medewerkers. Dit gaat in de meeste gevallen om uw naam en e-mailadres gegevens voor een contactmoment.

Voor het leveren van diensten t.b.v. SRC Eindhoven door derden kan het noodzakelijk zijn dat derden over de naam, adres en woonplaats gegevens beschikken. SRC Eindhoven maakt in dat geval heeft concrete afspraken voor het waarborgen van uw persoonsgegevens bij de derde partij in de vorm van een Verwerkersovereenkomst.

Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang we gegevens bewaren
SRC Eindhoven zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen c.q. diensten te realiseren. Na beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens binnen 6 maanden vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om een opgave van uw daadwerkelijke persoonsgegevens bij de SRC Eindhoven aan te vragen. U kunt uw verzoek sturen naar de penningmeester van SRC Eindhoven. Dit kan b.v. via onze contactpagina op de website.

 Beveiliging
SRC Eindhoven neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met het bestuur van SRC Eindhoven. Dit kan b.v. via onze contactpagina op de website.

Faciliteiten

SRC Eindhoven gebruikt een aantal technische faciliteiten op internet:

*Technische faciliteit: SRC Eindhoven website http://www.srceindhoven.wordpress.com

SRC Eindhoven heeft een website bereikbaar op internetadres:       https://www.srceindhoven.wordpress.com/

Deze website is beveiligd. Er worden cookies gebruikt, dat is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart phone. Deze cookies kunnen noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt cookies uitschakelen via uw internetbrowser.

De website van SRC Eindhoven is beveiligd en op de achtergrond draaien websystemen. Uw persoonsgegevens kunnen ook geadministreerd worden als u zich middels een webformulier op de website zelf aanmeldt, bijvoorbeel als u een contact verzoek doet via onze contactpagina.

*** Iets korts Facebook en een SRC Eindhoven groep (Sociale Media)

Op het sociale medium FaceBook heeft de SRC Eindhoven een “open groep”.

Deelname aan FaceBook is de verantwoordelijkheid van de persoon als lid van FaceBook zelf. SRC Eindhoven en zijn de beheerders van de FaceBook pagina’s beheren hier zelf geen persoonsgegevens.

SRC Eindhoven heeft verder geen invloed op de administratie en techniek van Facebook. Realiseer u dat uw surfgedrag technisch gevolgd wordt/ kan worden voor o.a. commerciële doeleinden door Facebook.

Het spreekt vanzelf dat SRC Eindhoven afraadt om meer persoonlijke en privacy gevoelige gegevens aldaar te plaatsen. U kunt de voorwaarden van Facebook zelf lezen op hun eigen website.

Contactgegevens en verzoeken

U kunt verzoeken en vragen over uw persoonsgegevens richten aan de Penningmeester van SRC Eindhoven. SRC Eindhoven zal snel maar uiterlijk binnen acht weken op uw verzoek reageren.

Contact opnemen kan via de contactpagina van de website van SRC Eindhoven

 

Gepubliceerd op deze website, versie  29  juni  2018